Нестинарската обредност и вяра

Като се вземе предвид миналото и изследователят се придържа към достоверните факти, може да се зададе следният въпрос: Било ли е нестинарството някакъв по-особен култ, може ли да става дума за сектантско учение, което, макар и примерно външно с християнството, му е противоречало вътрешно и означава отрицание на черковната набожност? Несъмнено, същински култ, с ясно определени обреди и легенди, чужди на християнската традиция, днес вече не е налице.

По същия начин при испанското колонизиране на Латинска Америка индианците външно са приемали нормите и обичаите на нашествениците. Не са ги отхвърляли, но са ги видоизменяли и изпълнявали по свой начин. Това е тактиката на по-слабия.

Вашият коментар