Идеята

ДВИЖЕНИЕ ЗА БАРТЕРНО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ

ПАРАЛЕЛ С ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

ПАРАЛЕЛ С ДВИЖЕНИЕ СРЕЩУ ГЕНОЦИДА ИЗВЪРШВАН СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ

ДВИЖЕНИЕТО ЗА БАРТЕРНО СТОПАНСТВО Е ИЗГРАДЕНО ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ИДЕЯТА ЗА КЛУБОВЕТЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА И ВЪЗВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО НАЧАЛО

МРЕЖАТА ОТ КЛУБОВЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА СЕ ИЗГРАЖДА ПОНАСТОЯЩЕМ И ВЪРХУ НЕЯ СЕ ЧЕРТАЯТ ОПИТИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ДУХОВНИ ПЛАТФОРМИ КОИТО СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЕДАТ БЪЛГАРИЯ ОТ ПАДАНЕТО В ПРОПАСТТА

КОНКРЕТНА ПЛАТФОРМА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАЗПАДНИТЕ ПРОЦЕСИ – ТОВА Е ДВИЖЕНИЕТО ЗА БАРТЕРНО СТОПАНСТВО – СЪЖИВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

  1. Обединяваща цел на ДБС – Възраждане на българското стопанство, защита на българщината, националното достойнство

  2. Стратегия – просветителска апостолска дейност из всички точки на страната, организиране на ядра – клубове на движението за бартерно стопанство, участие в европейски програми, съвместна деятелност с българите в чужбина

  3. Изграждане на структура – мрежа от клубове из страната на база разяснителни лекции и разработени предложения за бартерни модели

  4. Издържане на теста за жизненост – стартерен период, пътувания из страната, брошури, бюлетини

Съживяване на инициативата на българина – да повярва в това, което върши. Малки бартерни общности, част от големия бартерен пръстен. Независими кооперации. Целта е да се докаже независимисот и че нещо може да стане в тази страна. За да повярва българинът, че от него нещо зависи. Никакви програми, никакви присъединителни фондове в началния етап. Трябва да докажем в задачата, че можем сами без чужда помощ. Без обвързване! Собствени ресурси!

Модели на бартерно стопанство, които се взаимно подпомагат и участват един в друг.

– Бартер при сегашната икономика

– Бартер от бъдещия етап на развитие

Как ще се реши проблемът за онова, което ни е потребно, а което не произвеждаме?

Как ще се реши въпросът с транспорта?

Модел по който се извършва манипулацията! – Манипулаторите са също манипулирани. “Четвърто измерение” поддържа рептилоидния дял на мозъка. Рептилоидите нямат емоционално чувствен комплекс. Те свръхстимулират работата на нисшите центрове, и така се захранват. Как да се прекъсне веригата на тази манипулация, самите рептилоиди също ще бъдат освободени по този начин. Манипулацията е вградена в самоизлъчването на тези програми при мисленето на човека! Самата Матрица е създала автопотискане, автоманипулиране. Чрез канализиране на най-големите потоци от такава манипулирана енергия – страх, стрес, насилие, конфликти, групови изяви – концерти и стадиони – как от стреса и секса да се насочи потока към стимулиране на сърдечната чакра

Трябва да се покаже с прости думи как се поддържа контролът над човечеството. Трябва да се разбули работата на Матрицата. Трябва да се разбули митологията която стои под: Изживей живота си!, Пусни се по течението!, Отдай се и не мисли!

Консумацията на синтетичните храни, сексуарната потребност и безразборните връзки, сексуалните артикули и отчуждението, страхът от бедността и безпаричието, чувството за вина, стресът, конфликтите и неспособността да се преодоляват.

Депрограмиране на вече монтирани програми

Програма за вечна раздвоеност

Програма за колебание

Програма за поддържане на несигурност