Мерки за спасение

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПАСЕНИЕ

Авариен план

  1. Осигуряване на продоволствени продукти и енергия /алтернативни източници, с цел независимост.

Задача – да се изготви списък с най-необходимите до общ бюджет 1000 лева със срок на ползване 3-6 месеца от 4 членно семейство

  1. Система за физическа и енергийна защита

Задача – да се изготви списък с действия и предполагаем ресурс

  1. Просвета за връзката между 5G, Нано-ваксина и микрочип

Задача – да се изготви кратък материал за разясняване

  1. Мислене за нова държава и нови правила
  2. Препоръки за действие по време на „спасителния“ период

Задача – да се състави списък с насоки и препоръки в духа на „Да се прави …“ и „Да не се прави….“

  1. Система за информационен обмен и личностно развитие

Задача – да се изготви списък с препоръки

  1. Да се състави разяснителна кампания в условия на военно положение – какви са възможните права и ограничения на хората в основните им сфери на живота.

Задача – да се изготви списък

21/04/2020