Площадка „Тракия“

ПЛАН
за задвижване на площадка „Тракия“, общ. Братя Даскалови

 1. Приоритети пролет 2020

  1. Осигуряване на 5 тона лимец за спешни нужди на цена 0,50 лева, общо 2500 лева

Отговаря: Стефан

  1. Подсигуряване на розобер за 20 дни по 50 лева средна стойност на храна за берачи – общо 1000 лева

Отговаря: Стефан

  1. Укрепване на къщата и създаване на битови условия, общо за 1500 лева.

Отговаря: Стефан и Даниел

   1. Външна тоалетна, баня и кухня

   2. Укрепване на основите

   3. Хигиенизиране на стаите – мазилка и варосване

  1. Засаждане на борчета 10 бр Източна туя на Септември – Октомври

Отговаря: Иван 

  1. Подкрепа на производствена база за лимецови продукти

   1. Намиране на пазар за 2000 линдзера

Отговаря: Стефан и Даниел

   1. Кампания за реклама

    1. Детски градини

    2. Болнични екипи

    3. Други

Отговаря: Росица – болници

Димитри – детски градини и Т-маркет

Калина – OMV

   1. Представяне, подходящо за бързо увеличаване на продажбите

Отговаря: Калина

   1. Нов продукт – „лимецова бисквитка“

Отговаря: Даниел – модел и подаване на заявление

Опит за реализация на колективен проект

Общо необходим ресурс – 5000 лева

Обявена вноска за доброволческа подкрепа – няма.

Откриване на дарителски сметки: Paypal, в банка, други.

Даренията да са:

– анонимни (до 1000лв.) или поименни

– по определен проект или “за идеята”

– материални и нематериални

– завещания

Очаквана полза за доброволците -реализация на колективен проект.

21/04/2020

 

От чата:

Стефане европарите са кражба… искам да знам, при какви условия,Бисер Франция иска да даде пари? Дарение? Заем, лихва?
Ще бъдем ли освободени от данъци?
From Dimitri’s iPhone to Everyone: 09:03 PM
Стефан,ти ли ще питаш Бисер/Франция за даренията или аз???
Всяка неделя на няколко места в Лондон се играе паневритмията,не съм ходил,ще отида.познаеам ги.Ако отида,и подсигуря пари за бялото братство,те знаят ли на кого,как и за какво парите отиват без да им обяснявам???
Колко вида бяло братство има? Как да намеря дарители,ЧЕ НИЕ СМЕ НАЙ БЕЛИТЕ???

Идеята

ДВИЖЕНИЕ ЗА БАРТЕРНО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ

ПАРАЛЕЛ С ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

ПАРАЛЕЛ С ДВИЖЕНИЕ СРЕЩУ ГЕНОЦИДА ИЗВЪРШВАН СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ

ДВИЖЕНИЕТО ЗА БАРТЕРНО СТОПАНСТВО Е ИЗГРАДЕНО ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ИДЕЯТА ЗА КЛУБОВЕТЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА И ВЪЗВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО НАЧАЛО

МРЕЖАТА ОТ КЛУБОВЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА СЕ ИЗГРАЖДА ПОНАСТОЯЩЕМ И ВЪРХУ НЕЯ СЕ ЧЕРТАЯТ ОПИТИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ДУХОВНИ ПЛАТФОРМИ КОИТО СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЕДАТ БЪЛГАРИЯ ОТ ПАДАНЕТО В ПРОПАСТТА

КОНКРЕТНА ПЛАТФОРМА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАЗПАДНИТЕ ПРОЦЕСИ – ТОВА Е ДВИЖЕНИЕТО ЗА БАРТЕРНО СТОПАНСТВО – СЪЖИВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

 1. Обединяваща цел на ДБС – Възраждане на българското стопанство, защита на българщината, националното достойнство

 2. Стратегия – просветителска апостолска дейност из всички точки на страната, организиране на ядра – клубове на движението за бартерно стопанство, участие в европейски програми, съвместна деятелност с българите в чужбина

 3. Изграждане на структура – мрежа от клубове из страната на база разяснителни лекции и разработени предложения за бартерни модели

 4. Издържане на теста за жизненост – стартерен период, пътувания из страната, брошури, бюлетини

Съживяване на инициативата на българина – да повярва в това, което върши. Малки бартерни общности, част от големия бартерен пръстен. Независими кооперации. Целта е да се докаже независимисот и че нещо може да стане в тази страна. За да повярва българинът, че от него нещо зависи. Никакви програми, никакви присъединителни фондове в началния етап. Трябва да докажем в задачата, че можем сами без чужда помощ. Без обвързване! Собствени ресурси!

Модели на бартерно стопанство, които се взаимно подпомагат и участват един в друг.

– Бартер при сегашната икономика

– Бартер от бъдещия етап на развитие

Как ще се реши проблемът за онова, което ни е потребно, а което не произвеждаме?

Как ще се реши въпросът с транспорта?

Модел по който се извършва манипулацията! – Манипулаторите са също манипулирани. “Четвърто измерение” поддържа рептилоидния дял на мозъка. Рептилоидите нямат емоционално чувствен комплекс. Те свръхстимулират работата на нисшите центрове, и така се захранват. Как да се прекъсне веригата на тази манипулация, самите рептилоиди също ще бъдат освободени по този начин. Манипулацията е вградена в самоизлъчването на тези програми при мисленето на човека! Самата Матрица е създала автопотискане, автоманипулиране. Чрез канализиране на най-големите потоци от такава манипулирана енергия – страх, стрес, насилие, конфликти, групови изяви – концерти и стадиони – как от стреса и секса да се насочи потока към стимулиране на сърдечната чакра

Трябва да се покаже с прости думи как се поддържа контролът над човечеството. Трябва да се разбули работата на Матрицата. Трябва да се разбули митологията която стои под: Изживей живота си!, Пусни се по течението!, Отдай се и не мисли!

Консумацията на синтетичните храни, сексуарната потребност и безразборните връзки, сексуалните артикули и отчуждението, страхът от бедността и безпаричието, чувството за вина, стресът, конфликтите и неспособността да се преодоляват.

Депрограмиране на вече монтирани програми

Програма за вечна раздвоеност

Програма за колебание

Програма за поддържане на несигурност