Кооперация

Иван: Да се съберем в една икономическа единица, като комбинираме своите знания за да генерираме паричен ресурс за други проекти.

Крум: Аз съм съгласен.